Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / И тази година се забранява събирането на 24 вида лечебни растения в цялата страна


И тази година се забранява събирането на 24 вида лечебни растения в цялата страна
17/04/2024 |
И тази година се забранява събирането на 24 вида лечебни растения в цялата страна

Със заповед на министъра на околната среда и водите, обнародвана в Държавен вестник, се забранява събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища в цялата страна. Това са видове, чиито ресурси са ограничени и съществува реална заплаха от намаляване числеността на популациите и изчезването им от естествените им местообитания.

Такива видове са лечебната дилянка (валериана), бодлив залист, мечо грозде, бял риган, исландски лишей, различни видове салеп и др.

 

Изключение се прави за количества, събирани за лични нужди посочени в т.I от Заповед № РД99/05.02.2024 г. Сред тях са лечебна иглика, червен божур, ароматно еньовче, лудо биле, лютива тлъстига и др. Събирането на тези видове  билки е задължително  извън територията на трите Национални парка - Рила, Пирин и Централен Балкан.

На територията на природен парк „Рилски манастир“ са забранени за събиране: лечебна дилянка, изтравниче, исландски лишей, копитник, мечо грозде, панчичиева пищялка и видовете салеп.