Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Клуб "Природа и наука" отбеляза международния ден на биологичното разнообразие


Клуб "Природа и наука" отбеляза международния ден на биологичното разнообразие
16/12/2019 |
Клуб "Природа и наука" отбеляза международния ден на биологичното разнообразие

Ученици от СЕУ "Св. П. Хилендарски"  гр. Дупница и  експерти от Природен парк "Рилски манастир" отбелязаха деня на биологичното разнообразие.

Чрез образователни игри учениците определиха видовете защитени растения, които им бяха предоставени на снимков материал от експертите в парка и описаха абиотичните и биотични фактори, които влияят върху състоянието на популациите на биологичното разнообразие.

Поради засиления интерес на учениците им беше представена по-подробна информация за работата на експертите от ДПП „Рилски манастир“ и по –конкретно за провеждането на мониторинг на защитените растителни видове.

По желание на бъдещите биолози се предвижда организиране на еднодневна образователна екскурзия на територията на природния парк, където учениците ще участват в провеждане на мониторинга на растителните видове и ще бъдат част от екипа на експертите в пара.