НОВИНИ / Природен парк "Рилски манастир" се включи в кампанията "Да изчистим България"

16/09/2019 |
Природен парк "Рилски манастир" се включи в кампанията "Да изчистим България"

За поредна година Природен парк "Рилски манастир" към Изпълнителна Агенция по горите се включи в кампанията "Да изчистим България". Почистени бяха районите около кътовете за отдих на парка, които са подложени на най-голямо антропогенно въздействие. В кампанията се включиха и доброволци.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/