Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Природен парк "Рилски манастир" се включи в кампанията "Да изчистим България"


Природен парк "Рилски манастир" се включи в кампанията "Да изчистим България"
16/09/2019 |
Природен парк "Рилски манастир" се включи в кампанията "Да изчистим България"

За поредна година Природен парк "Рилски манастир" към Изпълнителна Агенция по горите се включи в кампанията "Да изчистим България". Почистени бяха районите около кътовете за отдих на парка, които са подложени на най-голямо антропогенно въздействие. В кампанията се включиха и доброволци.