НОВИНИ / Овладян е пожарът в района на Сухото езеро

16/09/2019 |
Овладян е пожарът в района на Сухото езеро

Пожарът, който възникна на 14 септември в района на Сухото езеро  на територията на Природен парк "Рилски манастир" е овладян. Изгорели са около 9 декара клек, сухи треви и единични дървета смърч и бяла мура. Районът остава  под наблюдение. Дирекцията на парка призовава туристите, които планират да посетят тази част от природния парк, да бъдат с повишено внимание.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/