Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Отбелязваме Успение Богородично


Отбелязваме Успение Богородично
15/08/2022 |
Отбелязваме Успение Богородично

Днес празнуваме един от най-големите християнски празници – Успение Богородично, по-известен като Голяма Богородица. На този ден традиционно стотици поклонници се стичат в Рилския манастир, като освен манастира поклонниците традиционно се насочват и към околните кътове за отдих, изградени от парковата дирекция.
Призоваваме всички поклонници и посетители на природния парк да спазват разпоредбите на заповедта на директора Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“, която влезе в сила на 06.06.2022 г. и забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на цялата територия на Природен парк „Рилски манастир“, включително на кътовете за еднодневен отдих до 31.11.2022 г. включително. Заповедта е издадена във връзка с усложнената пожароопасна обстановка в страната и повишената опасност от възникване на пожари.
Призоваваме всички посетители на парка да бъдат бдителни и отговорни!!! Да опазим горите и живота в тях❗????????