Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Подмяна на информационни табели на територията на Природен парк ”Рилски манастир”


Подмяна на информационни табели на територията на  Природен парк ”Рилски манастир”
15/06/2021 |
Подмяна на информационни табели на територията на Природен парк ”Рилски манастир”

За добрата информираност на туристите и приятния престой на територията на Природен парк „Рилски манастир”, служители на дирекцията започнаха подмяна на информационните табели.

Напомняме на всички посетители на територията на Природен парк „Рилски манастир”, да пазят изградената инфраструктура, да поддържат кътовете за отдих чисти от отпадъци, да спазват противопожарните правила и указанията за пребиваване в защитената територия.