Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / 15 май- Световен ден на климата


15 май- Световен ден на климата
15/05/2021 |
15 май- Световен ден на климата

На днешната дата (15 май) отбелязваме Световният ден за борба с климатичните промени.

Изменението на климата е една от най-големите заплахи за живота на нашата планета. Използването  на въглища, петрол, газ, интензивното селско стопанство, изсичането на гори и много други човешки дейности увеличават количеството на парниковите газове във въздуха. Това повишава температурата на Земята, което води до стопяване на полярните ледове, качване равнището на океаните, наводняване на многолюдни ниски земи, както и до изчезването на стотици хиляди биологични видове, регулиращи качеството на околната среда, от което зависи нашето физическо функциониране като организми.

Денят на климата е обявен от  страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. В България документът е ратифициран през март 1995 г.

През декември 2015 г., на 21-та Конференция на Международната общност в Париж, е подписано глобално Споразумение от 175 страни, в това число и България.

Целта, залегнала в Споразумението от Париж е, всички страни да намалят емисиите си на парникови газове до нива, които ще помогнат за ограничаване на глобалното затопляне до 2 градуса по Целзий. Това историческо събитие е крачка напред в борбата с климатичните промени.