Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Посещение на ПП "Рилски манастир"


Посещение на ПП "Рилски манастир"
15/05/2019 |
Посещение на ПП "Рилски манастир"

Австрийски лесовъди заедно с техни колеги от Института за гората посетиха Информационния център на природен парк "Рилски манастир", където бяха запознати от експерти на парка с растителното богатство на защитената територия. гостите посетиха местностите Обедище и Кирилова поляна, където имаха възможност да видят букови и иглолистни гори.