НОВИНИ / Посещение на ПП "Рилски манастир"

15/05/2019 |
Посещение на ПП "Рилски манастир"

Австрийски лесовъди заедно с техни колеги от Института за гората посетиха Информационния център на природен парк "Рилски манастир", където бяха запознати от експерти на парка с растителното богатство на защитената територия. гостите посетиха местностите Обедище и Кирилова поляна, където имаха възможност да видят букови и иглолистни гори.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/