Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Ден на отворените врати


Ден на отворените врати
15/05/2017 |
Ден на отворените врати

В периода 29 април – 13 май 2017 г. ОИЦ – Кюстендил проведе Дни на отворените врати по проекти с европейско финансиране. Те се организират в рамките на информационната кампания „Заедно за Европа”, съвместна инициатива на Мрежата от 28 информационни центрове по повод  60-та годишнина от подписването на Римските договори и от създаването на Европейския социален фонд, 10-та годишнина от членството на България в ЕС, както и 6-та година от функционирането на Мрежата.

Едно  от тези събития се проведе на територията на природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите. На 13 май 2017 г. екипът на ОИЦ-  Кюстендил, представители на НП сектор, регионалната библиотека, Общинска администрация Кюстендил, ученици от областта и журналисти се запознаха с постигнатото по проекта „Изпълнение на дейности включени в плана за управление на Природен парк Рилски манастир“ изпълняван по Оперативна програма „ Околна среда “ 2007 – 2013 г.