Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Съобщение


Съобщение
15/01/2024 |
Съобщение

На 16.01.2024 г. от 11.00 часа, в сградата на Посетителския и информационен център на Природен парк „Рилски манастир“ ще се проведе публично обсъждане по изпълнението на Плана за управление на парка, представено от парковата Дирекция. Съгласно разпоредбите на Закона за защитените територии е необходимо провеждането на публични обсъждания за изпълнение на плановете за управление на националните и природните паркове.