Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Посещение на лесовъди в Природен парк "Рилски манастир"


14/02/2018 |
Посещение на лесовъди в Природен парк "Рилски манастир"

Днес, 70 специалисти лесовъди посетиха информационния център на Природен парк "Рилски манастир", където разгледаха подредената експозиция и се запознаха с основна информация за природния  парк, както и със стопанисването и опазването на горите и горските ресурси.

Посещението е част от поредица от срещи на Управителния съвет и заседания на работните групи на COST акция CA15226, "Climate-Smart Forestry in Mountain Regions (CLIMO)". Мероприятието е организирано от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и Института по физиология на растенията и генетика при Българската академия на науките.