Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Май- месец на биоразнообразието


Май- месец на биоразнообразието
13/05/2021 |
Май- месец на биоразнообразието

Май - най-зеленият месец в годината е обявен за месец на биологичното разнообразие.

Но какво е биоразнообразие и какво ни дава то?

Биоразнообразието - разнообразието на живота на Земята - прави нашата планета обитаема и красива. Много от нас се обръщат към естествената среда за удоволствие, вдъхновение или забавление. Ние също сме зависими от него за храна, енергия, суровини, въздух и вода - елементите, които позволяват на живота да съществува такъв, какъвто го познаваме и движат нашите икономики. Въпреки уникалната му стойност обаче, често приемаме природата за даденост. Натискът върху много природни системи се увеличава и това прави тяхното функциониране по-малко ефективно и дори ги поставя на ръба на колапса, а това води до загуба на биологично разнообразие.

Какво може да направи всеки от нас за опазване на биологичното разнообразие?

На първо място да не замърсяваме природата. Изхвърлянето на отпадъци в природата оказва въздействие върху околната среда и често има катастрофални последици. Ето защо трябва да изхвърляме отпадъците само на определени места и да рециклираме това, което може да се рециклира!

На второ място, можем да намалим разхищението на вода, както и да намалим използването на електричество и хартия.

Важно е да се спазват определени правила за поведение, особено ако се намираме в защитена зона, като Природен парк "Рилски манастир" например.

Когато се разхождате сред природата, бъдете внимателни: Правете възможно най-малко шум ако искате да наблюдавате дивите животни. Винаги вървете по пътеките - така има по-малък риск да обезпокоите животните или да смачкате защитени растения, мъхове, гъби ...

Ако вземете куче със себе си, дръжте го на каишка и внимавайте да не излизате от пътеката. Уверете се, че не лае и не плаши близките животни. Между другото, ако се надявате да ги видите, по-добре оставете верния си приятел у дома.

И така всички ние можем да направим нещо, за да помогнем за опазване на биологичното разнообразие. Ето защо всеки от нас трябва да се присъедини и така постепенно всички малки промени, взети заедно, ще се превърнат в голяма промяна, която запазва биологичното разнообразие.