Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Лесовъд за един ден


Лесовъд за един ден
13/04/2018 |
Лесовъд за един ден

Днес, учениците от  ОУ "Аверкий Попстоянов" гр. Рила се включиха в инициативата „Лесовъд за един ден“ . Тази година тя бе организирана съвместно от ТП на ДГС "Рилски манастир" и  служители  от Природен парк "Рилски манастир", които запознаха  учениците с дейностите, които се предприемат за  опазване на природата и грижа за гората. Децата засадиха техните дръвчета непосредствено до залесената вчера от генералните директори на горско стопанство на държавите членки от Европейския съюз, малка горичка . На децата се предостави възможност да научат повече за лесовъдската професия, горските екосистеми и процесите, които протичат в тях. В края на мероприятието учениците получиха награди, осигурени от Югозападното държавно  предприятие.

Инициативата "Лесовъд за един ден " се провежда за трета  поредна година и е инициирана от Изпълнителна Агенция по горите.