Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Представяне на Природен парк "Рилски манастир" в математическа гимназия в Благоевград


Представяне на Природен парк "Рилски манастир" в математическа гимназия в Благоевград
13/01/2020 |
Представяне на Природен парк "Рилски манастир" в математическа гимназия в Благоевград

Днес, специалисти от Природен парк "Рилски манастир" изнесоха презентация пред учениците от 8 и 9 класове на ПМГ "Акад. Сергей Корольов", с която ги запознаха с основни факти за защитените територии и по-специално с природните дадености на природен парк "Рилски манастир" и дейността на експертите, които работят в него.