Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Немски лесовъди посетиха Природен парк "Рилски манастир"


Немски лесовъди посетиха Природен парк "Рилски манастир"
12/09/2018 |
Немски лесовъди посетиха Природен парк "Рилски манастир"

На 10 септември немски лесовъди от провинция Баден- Вюртемберг посетиха Природен парк "Рилски манастир". Те разгледаха информационния център на парка, където се запознаха с експозицията на парка, както и с особеностите и природните дадености на защитената територия . Гостите посетиха и Рилски манастир. Основна цел на посещението бе представянето на вековните гори в парка, както и примери за възобновяването на гората в пострадали от природни бедствия райони. Групата направи преход и до Сухото езеро.