Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / !!!Важно съобщение!!!


!!!Важно съобщение!!!
12/08/2021 |
!!!Важно съобщение!!!

За периода от 13-ти до 31-ви август 2021 година Дирекция на Природен парк „Рилски манастир“ забранява  паленето на открит огън и извършването на огневи работи на цялата територия на Природен парк „Рилски манастир“, включително на кътовете за еднодневен отдих.

Забраната се въвежда със Заповед на директора на ДПП “Рилски манастир“ № РД 05-27 / 12.08.2021 г. във връзка с усложнената пожароопасна обстановка в страната и на основание чл. 137, ал.3, във връзка с чл.138, ал.2 от Закона за горите.