Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / 11 декември - Международен ден на планината


11 декември - Международен ден на планината
11/12/2022 |
11 декември - Международен ден на планината

Днес отбелязваме Международния ден на планината. Целта на този ден е да насочи вниманието към проблемите, свързани с планините.
Всяка година фокусът е поставен върху определена тема и за 2022 г. тя е "Жените преместват планини".
Изборът на точно тази тема се обяснява с това, че нарастващата променливост на климата, съчетана с липсата на инвестиции в планинско земеделие и развитие на селските райони, често тласка мъжете да мигрират другаде в търсене на алтернативен начин на живот. Ето защо жените са поели много задачи, изпълнявани преди от мъжете, но жените в планината често са „невидими“, поради липса на власт за вземане на решения и неравен достъп до ресурси.
Денят може да насърчи равенството между половете и следователно да допринесе за подобряване на социалната справедливост, поминъка и устойчивостта.