Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Месец май- месец на биологичното разнообразие


Месец май- месец на биологичното разнообразие
11/05/2016 |
Месец май- месец на биологичното разнообразие

В природозащитния календар месец май е обявен за месец на биоразнообразието. В тази връзка Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" е подготвила редица мероприятия за отбелязването му. Първото мероприятие бе проведено днес с ученици от 7 а клас в СОУ „Св. Паисий Хилендарски” в гр. Дупница. Учениците бяха запознати от експерти на парка със защитената територия природен парк „Рилски манастир”, а от презентацията за биоразнообразието на парка получиха много интересна информация за реликтните и ендемични растителни и животински видове, срещащи се  в природния парк.

Дирекцията на парка планира да проведе още няколко мероприятия в училища и детски градини в региона.