Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Eксперти от 8 държави посетиха Природен парк "Рилски манастир"


Eксперти от 8 държави посетиха Природен парк "Рилски манастир"
10/11/2016 |
Eксперти от 8 държави посетиха Природен парк "Рилски манастир"

Посещението бе организирано от Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/ по проект „Регионални политики за устойчива биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ Европа на Европейския съюз.  Гостите посетиха Рилския манастир, където бяха запознати с историята на манастира. След това посетиха Информационния център на парка, в който разгледаха подредената експозиция и се запознаха с основна информация за природния  парк.