Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / На вниманието на всички посетители на Природен парк "Рилски манастир"


На вниманието на всички посетители на Природен парк "Рилски манастир"
10/08/2020 |
На вниманието на всички посетители на Природен парк "Рилски манастир"

За да осигурим приятния престой на територията на природен парк ”Рилски манастир”, с голямо желание изграждаме, възстановяваме и поддържаме кътове за отдих.

Призоваваме всички посетители на парка да не оставят отпадъците си извън обособените места за тяхното изхвърляне.

Нека заедно се опитаме да направим всичко възможно, за да запазим богатото разнообразие от растения и животни на парка, давайки и положителен пример на децата ни. Те трябва да знаят, че природата е наш дом, който, разбира се, е много по-красив, когато не е пълен със следи от човешкото присъствие.