Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Поредица от практически обучения в ДПП "Рилски манастир"


Поредица от практически обучения в ДПП "Рилски манастир"
10/06/2021 |
Поредица от практически обучения в ДПП "Рилски манастир"

Днес в залата на Туристически и информационен център в гр. Рила се проведе първото практическо занимание на участниците в рамките на проект "Нови умения и компетентности - за зелена и екологична България" - НПДЗ 2021 г.
Експерт от Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" запозна присъстващите с дейностите, осъществявани от парковата дирекция в направление "Връзки с обществеността, информационно обслужване, туризъм, международни дейности и проекти".
Практическите обучения ще продължат до 15 юли 2021 г. и имат за цел да дадат практически познания на 15 безработни лица по част от професията "Еколог", специалност "Екология и опазване на околната среда".