Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Дирекция на ПП „Рилски манастир” организира обучителен семинар


Дирекция на ПП „Рилски манастир” организира обучителен семинар
01/09/2013 |
Дирекция на ПП „Рилски манастир” организира обучителен семинар

Дирекция на природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите и партньорската организация Екологично дружество „Планетум” от гр. Струмица (Р Македония), съвместно организират обучение по опазване на природата, устойчив туризъм и подготовка на проекти, което ще се проведе в периода 20-23.09.2013 г. в обучителния център на ПП „Рилски манастир“.

Обучението се осъществява в изпълнение на дейност по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007CB16IPO007. В него ще вземат участие представители на различни институции и организации от Македония, които са заинтересовани от опазването на природата и устойчивото развитие на региона. Преминалите курса на обучение, ще получат удостоверение за обучители и ще имат възможност да обучат по-широк кръг от хора, които имат желание да разработват проекти, свързани с екологията и туризма в пограничния регион.


Обучителни семинари за различни целеви групи в Македония

В периода от 16.01 до 01.27.2014 в гр. Струмица бяха проведени четири тридневни семинари за различни целеви групи  от Македония

Първият семинар се проведе от 16.01 до 01.18.2014 . Темата на семинара бе : Устойчив туризъм.  Писане на проекти и попълване на формуляри  за кандидатстване.  В него взеха участие  15 участника от региона на Струмица.
Вторият семинар се проведе от 19.01 до 01.21.2014 . Темата на семинара бе : Екологични проекти . Проектен цикъл . Изпълнение на проекти - често срещани грешки и най-добри практики; Участници: 16
Третият семинар се проведе от 22.01 до 24.01.2014 . Темата на семинара бе : Околна среда и устойчиво развитие на туризма . Законовите разпоредби . Осигуряване на финансиране за различни проекти от различни програми за финансиране ; Участници: 15
Четвъртият семинар се проведе от 25.01 до 01.27.2014 . Темата на семинара бе : Защита на природата . Законовите разпоредби . Бюджетиране на проекти - често срещаните грешки и най-добри практики;
Участници: 14

След провеждането на тези обучения, група от 45 човека ще посети Природен парк „Рилски манастир”  в България,  през месец март, за да вземат участие в двудневен практически семинар.