Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Стартова пресконференция


Стартова пресконференция
16/08/2013 |
Стартова пресконференция

На 16.08. 2013 г.  от 10.00 часа в залата на Община Рила се проведе встъпителна пресконференция по проект 200CB16IPO007-2011-2-03 „Природа за хората и хора за природата” по Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България - Бивша Югославска Република Македония. Водеща организация по проекта е Дирекция на Природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите, а партньор по проекта е екологично дружество „Планетум” от гр. Струмица.
Присъстващите бяха запознати с основните цели на проекта, както и с предстоящите за изпълнение дейности.
Общата стойност на проекта е в размер на 77 159,84 евро, а продължителността му е 18 месеца