Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Работна среща с македонските партньори


Работна среща с македонските партньори
21/07/2013 |
Работна среща с македонските партньори

На 04.07.2013 в Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" към Изпълнителна агенция по горите се проведе работна среща на екипа по проект "Природа за хората и хора за природата" по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и БЮР Македония №2007CB16IPO007-2011-2-03.
С македонските партньори от Асоциацията за околна среда "Планетум" гр. Струмица бяха обсъдени предстоящите дейности по проекта, както и времевата рамка.