Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Експерти от ДПП „Рилски манастир” и колеги от гр. Струмица, Македония участваха в обучение по природна интерпретация


Експерти от ДПП „Рилски манастир” и колеги от гр. Струмица, Македония участваха в обучение по природна интерпретация
21/04/2014 |
Експерти от ДПП „Рилски манастир” и колеги от гр. Струмица, Македония участваха в обучение по природна интерпретация

Дирекция на природен парк „Рилски манастир” към Изпълнителна агенция по горите и партньорската организация Екологично дружество „Планетум” от гр. Струмица (Р Македония), съвместно организираха и проведоха Практическо обучение по природна интерпретация. Обучението се проведе от 27 до 28.03.2014 г. в Обучителния център на Природен парк „Рилски манастир“.
Участниците в сесията бяха разпределени в две групи, които бяха в ролята на моделна група посетители, водена по маршрута от интерпретатор с опит с този тип дейности. През първия ден на теория бе демонстрирано как информацията може да бъде поднасяна по забавен начин, с помощта на игри, истории, визуализационни материали и други типични за интерпретацията подходи, а през втория ден всички имаха възможност да участват в изцяло практическото приложение на наученото през първия ден.

Обучението се осъществи в изпълнение на дейност по проект „Природа за хората и хора за природата” по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2007CB16IPO007.