НОВИНИ / Детски празник

09/09/2019 |
Детски празник

Дирекция на  Природен парк „Рилски манастир“ към Изпълнителна Агенция по горите се включи в честванията по повод 50 годишнината от обявяването на Рила за град. Организиран бе  детски празник с рисунка на асфалт на природна тематика и детска работилница. В празника взеха участие децата от детска градина „Д-р Тодора Миладинова“, както и ученици от град Рила и гости на града. В края на мероприятието всички деца получиха стикери със защитени видове растения от природния парк.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/