Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Национална кампания за опазване на горите от пожари


Национална кампания за опазване на горите от пожари
08/07/2024 |
Национална кампания за опазване на горите от пожари

????Започна кампанията на Министерство на земеделието и храните и Изпълнителна агенция по горите за опазване на горите от пожари????????????

????????Националната кампания ще се проведе по време на най-пожароопасня период на годината – през месеците юли, август и септември на територията на ???? цялата страна.

В тази връзка Дирекцията на Природен парк "Рилски манастир" подготви информационна брошура, с която можете да се запознаете тук