Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Забрана за палене на огън на територията на ДПП”Рилски манастир”


Забрана за палене на огън на територията на ДПП”Рилски манастир”
08/06/2022 |
Забрана за палене на огън на територията на ДПП”Рилски манастир”

Във връзка с обявения пожароопасен сезон, за  периода  от 06.06.2022г. до 30.11.2022г. на територията на ДПП ”Рилски манастир”  е забранено паленето на огън.

 Горските инспектори монтираха  забранителни информациони табели на най -посещаваните местности – „Илийна река”, „Обедище”, „Студената чешма” и на „Кирилова поляна“.

         Призоваваме  всички посетители да  спазват забранителните режими в Природния парк.