Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Децата, изпратили творби за "Моят разказ за гората" ще участват в залесявания през есента


Децата, изпратили творби за "Моят разказ за гората" ще участват в залесявания през есента
07/05/2020 |
Децата, изпратили творби за "Моят разказ за гората" ще участват в залесявания през есента

Почти 2000 творби за гората са получени на електронните пощи на Изпълнителна агенция по горите, дирекциите на природни паркове и държавните предприятия през м. април. Произведенията са в отговор на инициативата на Агенцията "Моят разказ за гората“, с която беше отбелязана Седмица на гората 2020 г. 

В писмо до всички участници  изпълнителният директор на ИАГ, инж. Мирослав Маринов обеща на младите любители на природата да "продължат своя разказ за гората" като участват в залесяване през есента. До тях ще бъдат специалистите - лесовъди, които ще им покажат как се създава нова гора и какви са грижите за нея. Освен това, експерти ще посетят училищата и класовете, от които са получени колективни презентации, за да отвърнат на проявения интерес както от страна на децата, така и от страна на техните учители. 

Всички деца получават онлайн грамоти като признание за тяхното участие в изявата.