Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Продължават възстановителните дейности на парковата инфраструктура на територията на ПП „Рилски манастир”


Продължават възстановителните дейности на парковата инфраструктура на територията на ПП „Рилски манастир”
06/06/2022 |
Продължават възстановителните дейности на парковата инфраструктура на територията на ПП „Рилски манастир”

Горските инспектори започнаха да импрегнират оградата на „Пътеката за хора с увреждане” в м.”Кирилова поляна”. Продължава  подмяната и ремонта  на изгнили елементи от кътовете за отдих.    

Започна поетапно почистването от треви и храсти около  информационните табла в м.”Елешница”.

Призоваваме посетителите на ПП „Рилски манастир” да  опазват туристическата инфраструктура, да спазват противопожарните правила и да събират отпадъците след себе си.