Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
06/06/2022 |
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с високите температури на територията на страната и повишаване на риска от възникване на пожари, от 6 юни до  30 ноември 2022 г. се забранява паленето на огън на територията на Природен парк "Рилски манастир". С пълния текст на Заповедта на Директора на Дирекция на Природен парк "Рилски манастир", може да се запознаете тук.