Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Отбелязваме Деня на околната среда


Отбелязваме Деня на околната среда
05/06/2021 |
Отбелязваме Деня на околната среда

Днес отбелязваме Световния ден на околната среда. Тази година той е посветен на "възстановяването на екосистемите", а целта е да се фокусира вниманието на обществеността върху връзката между хората и природата.

Всички живи организми живеят на Земята не в изолация един от друг, а под формата на общности. В тях всичко е взаимосвързано, както живите организми, така и факторите от неживата природа. Такава формация в природата се нарича екосистема.

Екосистемата поддържа целия живот на Земята. Ние всички сме част от тази „система“, но често го забравяме. Ето защо, всеки един от нас може и трябва да предприеме действия за опазване на околната среда. 

Световният ден на околната среда е най-значимият ден за действия, насочени към опазване на околната среда. От 1974 година се чества всяка година на 5 юни, ангажирайки правителствата, частния сектор, знаменитостите и гражданите да насочат своите усилия към сериозен екологичен проблем. Датата за честване е избрана, защото именно на 5 юни започва работата на конференцията на ООН по проблемите на околната среда през 1972 година.