Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Световен ден на околната среда


Световен ден на околната среда
05/06/2020 |
Световен ден на околната среда

Днес отбелязваме Световния ден на околната среда. Всяка година се избира актуална тема, която да фокусира вниманието на хората върху определен екологичен проблем и тази година темата е Биоразнообразието . Посланието, което този ден носи е, че всички хора на планетото трябва да обединим сили и да преосмислим връзката си с природата, така че да я опазим.

Програмата за околна среда на ООН (UNEP) със своите партньори започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата. Тази година милиони хора по света ще отбележат 5 юни дигитално. Нека се обединим в името на природата!