Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Информация за посетителите на парка


Информация за посетителите на парка
05/05/2020 |
Информация за посетителите на парка

Във връзка със Заповед РД05-34/04.05.2020г. на Директора на Дирекция на природен парк "Рилски манастир" ви информираме, че на територията на парка е забранено сядането на пейки и събирането на групи от хора на по-малко от 2 метра. Тези мерки са предприети за опазване на вашето здраве, за това ви призоваваме да ги спазвате.