Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Седмица на гората - Гората е здраве Обръщение на инж. Димитър Григоров - директор на ДПП "Рилски манастир"


Седмица на гората - Гората е здраве     Обръщение на инж. Димитър Григоров - директор на ДПП "Рилски манастир"
05/04/2021 |
Седмица на гората - Гората е здраве Обръщение на инж. Димитър Григоров - директор на ДПП "Рилски манастир"

Здравейте, аз съм Димитър Григоров и съм директор на ДПП“Рилски манастир“.

Тази година от 05.04. до 10.04 се чества „Седмицата на гората“ , с мото „Гората е здраве“ 2021 г.

Тържественото честване Седмицата на гората е започнало през 1925 г. като съвместно мероприятие между Министерството на земеделието и Министерство на просвещението. От тогава с малки прекъсвания по времето на Втората Световна война, всяка първа пълна седмица на месец април се отбелязва като Седмицата на гората.

                През Седмицата на гората ние лесовъдите фокусираме вниманието на обществото за това какво е гора, какво е значението й в съвременния живот, колко е трудно създаването и отглеждането на гората. Поради тези причини е важно да я опазим горите от пожари и други посегателства.

                Във времето на пандемия ДПП“Рилски манастир“ е предвидила следните мероприятия:

                Провеждане на онлайн конкурс детска рисунка на тема „Защитените разстения и животни в ПП“Рилски манастир“. Благодарим на всички учасници, които ни изпратиха рисунки на тази тематика. За всички учасници сме предвидили предметни награди.

Благодарим и на ЮЗДП Благоевград за направеното дарение, кото направи възможно раздаването на предметните награди на малките участници и извършването на много други дейности на територията ПП“Рилски манастир“ с тяхната дарителска дейност.

Другото мероприятие е една виртуална разходка по един от маршрутите на триторията в ПП “Рилски манастир“.

За жителите на гр. Рила в озеленената част на центъра сме приготвили проява „Опознай гората до теб“. Със специано приложение за мобилен телфон може да се прочете Qr-код, който препраща в сайта на ПП“Рилски манастир“. Там са описани характерните белези на съответния дървесен вид.

Честитя Седмицата на гората на всички колеги лесовъди, на всички колеги, които работят за създаването и отглеждането на гори и на всички колеги, които популяризират техния труд. Пожелавам Ви в тези трудни времена първо да сте живи и здрави Вие, Вашите семейства  и Вашите блзки. Пожелавам Ви да имате успехи, които да Ви правят много щастливи!