НОВИНИ / Седмица на гората - Почистване и залесяване на двора на ОУ "Аверкий Попстоянов" в гр. Рила

05/04/2019 |
Седмица на гората - Почистване и залесяване на двора на ОУ "Аверкий Попстоянов" в гр. Рила

С почистване, озеленяване и залесяване служителите на ТП "ДГС Рилски манастир" и ДПП "Рилски манастир" отбелязаха Седмицата на гората. Днес, те почистиха двора и игрището на основното училище в гр. Рила от храсти и отпадъци. Подготвиха стадиона за озеленяване, възстановиха и боядисаха футболните врати на игрището. Благодарение на горското стопанство ще бъдат осигурени и фиданки за озеленяване на почистените  площи в двора на училището.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/