Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Международен ден на горите


Международен ден на горите
05/03/2019 |
Международен ден на горите

Общото събрание на Организацията на Обединените нации обяви 21 март за Международен ден на горите през 2012 г. На този ден в цял свят се провеждат редица събития, които представят социалните, екологичните и икономическите функции на горите, които са основен фактор за повишаване качеството на живот чрез осигуряване на чист въздух и питейна вода, опазване на биоразнообразието, подобряване на околната среда и смекчаване на климатичните промени и др.

Честванията тази година се провеждат под мотото „Гори и образование - да се научим да обичаме горите“ - https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Mt8N-sZPVuk  

Повече информация за събитието на: http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/