Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Важна информация във връзка с движението на туристи на територията на Природен парк "Рилски манастир"


04/05/2020 |
Важна информация във връзка с движението на туристи на територията на Природен парк "Рилски манастир"

Във връзка с регламентиране на движението на туристи и посетители на територията на Природен парк "Рилски манастир" е издадена заповед от директора на природния парк, с която можете да се запознаете тук.