НОВИНИ / Залесяване за Седмица на гората

04/04/2019 |
Залесяване за Седмица на гората

Днес, служители на Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" засадиха фиданки в двора на Посетителския център на парка в местността "Пчелина". Фиданките са от вида Цар-борисова ела, който е реликтен вид и балкански ендемит. Естсествените му местообитания се намират в района на Кирилова поляна. 

Залесяването е част от Програмата за Седмица на гората.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/