НОВИНИ / Посещение в 3-то ОУ "Димитър Талев " гр. Благоевград

03/12/2019 |
Посещение в 3-то ОУ "Димитър Талев " гр. Благоевград

Днес, експерт от Дирекцията на Природен парк "Рилски манастир" представи презентация пред седмокласници от  3-то основно училище "Димитър Талев". Учениците научиха за огромното значение и духовна роля на най-значимия паметник на културата в България - Рилски манастир, от който природният парк е взел името си.

Мероприятието бе организирано в изпълнение на предварително подготвената годишна програма за работа и подписано заявление за съвместна дейност между 3-то ОУ и Дирекцията на парка.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/