Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / 3 ноември - Ден на българския художник


3 ноември - Ден на българския художник
03/11/2022 |
3 ноември - Ден на българския художник

????3 ноември е обявен за Ден на българския художник????, който се празнува от художниците иконописци и реставратори.
За покровител на българските художници се счита Св. Пимен Зографски - знаменит иконописец и храмостроител. През ноември 1993 г. по идея на сдружението за възраждане на Софийското Светогорие "Св. Пимен Зографски", 3 ноември е обявен за Ден на българския художник.. 
В този ден е подходящо да напомним, че на територията на Природен парк "Рилски манастир" се намира един уникален обект, който е събрал в себе си гения на българското художествено изкуство - главната манастирска черква на Рилския манастир.
Изграждането на католикона в Рилския манастир започва през 1833 г. и продължава до 1837. За изписването му са били необходими повече от десет години и трудът на най-известните зографи за времето си. Стенописите са дело на най-изтъкнатите български зографи от ХІХ в., между които са Димитър Христов Зограф, Захари Зограф, Димитър и Симеон Молерови и др.