Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Внимание!!! Сериозен риск от горски пожари заради високите температури в страната!!!


Внимание!!! Сериозен риск от горски пожари заради високите температури в страната!!!
02/08/2021 |
Внимание!!! Сериозен риск от горски пожари заради високите температури в страната!!!

????Горските пожари застрашават не само живота на гората, но създават реална опасност за горската растителност, животните, птиците и техните местообитания.????????????
????Малка проява на небрежност и безотговорност при паленето на огън в гората може да унищожи всички тях!!!
Нека бъдем отговорни!!! Да опазим горите и живота в тях!!!????????????Waldbrände schaffen Artenvielfalt - waldwissen.net