НОВИНИ / Ден на отворените врати

02/04/2019 |
Ден на отворените врати

На 03 април 2019 година ( сряда) Дирекция на Природен парк "Рилски манастир" обявява Ден на отворените врати. Ще имате възможност да се запознаете отблизо с  дейността на природния парк, а от експертите, работещи тук,  ще научите повече за уникалната природа, която той опазва.

Очакваме Ви в Дрекцията на парка в гр. Рила, ул. "Бенковски" №2!

Заповядайте!

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/