Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Световен ден на птиците в детската градина


Световен ден на птиците в детската градина
01/10/2019 |
Световен ден на птиците в детската градина

Световния ден на птиците бе отбелязан днес в детска градина "Д-р Тодора Миладинова" в  гр. Рила. Експерт от Природен парк "Рилски манастир" запозна децата от група "Приятели" с видовете птици, които се срещат в района на парка, както и какво трябва да се прави за да се опазват птиците.

Световният ден на птиците се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици. Целта на Световния ден  на птиците е да се привлече вниманието на хората върху тях, да се насочи то към проблемите по съхраняването на местата, обитавани от птици, както и опазване на природата като цяло.