Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Световен ден на птиците


Световен ден на птиците
01/10/2016 |
Световен ден на птиците

Световният ден на птиците се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици.

Дори през последните години през първата събота и неделя на м. октомври се отбелязват Европейски дни на птиците.

Природолюбителите излизат сред природата, за да наблюдават птици и да се забавляват.

Целта на Световния ден за наблюдение на птиците е да се привлече вниманието на хората върху тях, да се насочи то към проблемите по съхраняването на местата, обитавани от птици, както и опазване на природата като цяло.

В ПП “Рилски манастир” са установени 122 вида птици, или 30,1% от всички установени видове от орнитофауната на България. Сред тях са белоглавият лешояд и картала, царският орел и малкият орел.