Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"


01/08/2017 |
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК "РИЛСКИ МАНАСТИР"

Уважаеми посетители на Природен парк "Рилски манастир", съгласно Плана за управление на ДПП„Рилски манастир” 

са определени следните места за :

Места за ЕДНОДНЕВЕН ПИКНИК на територията на  ДПП”Рилски манастир”:

-Еднодневен пикник”Кирилова поляна”,местоположение в непосредствена близост до шосето,на разклона до м. ”Явора”;

-Еднодневен пикник „Студената чешма”, местоположение м.”Студената чешма”;

-Еднодневен пикник „Биволарника”, местоположение на южния бряг на р.Рилска;

-Еднодневен пикник ”Обедище”,местоположение м.Обедище до шосето за Кирилова поляна

-Еднодневен пикник ”Бриче бор” по течението на река Илийна. 

-Еднодневен пикник „Илийна река”, кътове за отдих;

 

Места за къмпинг:

-Къмпинг „Зодиак”,непосредствено до асфалтиран път преди Рилски манастир.

-къмпинг „Бор”, след Рилски манастир при моста над р.Рилска в дясно;

 

Места за поставяне на палатки:

     -„Тиха Рила” в Западна част на терасите на р.Рилска,след последната серпентина на пътя.

    -  местност „Биволарника”

Места за паркиране на автомобили:

      - Паркинг пред „Бачкова чешма”

Плана за управление на ДПП”Рилски манастир” е приет с Решение  на Министерски съвет и е със срок 10 години (2010-2020 год.)