Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / 1 април - Международен ден на птиците


1 април - Международен ден на птиците
01/04/2020 |
1 април - Международен ден на птиците

Днес отбелязваме Международния ден на птиците. В наши дни много видове птици са застрашени от изчезване, за да се убедите е достатъчно да отворите Червената книга или червения списък с ъс застрашени видове на международната организация IUCN. 

Ето защо на 6 декември 1906 г. е взето решение и по силата на Конвенцията за защита на редките птици е обявена специалната дата 1 април, като Международен ден на птиците. Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата ни.

В Природен парк "Рилски манастир" се срещат над 200 вида птици, с част от които можете да се запознаете от презентацията, която може да свалите от тук.