Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Събиране на билки през 2021 г.


Събиране на билки през 2021 г.
11/03/2021 |
Събиране на билки през 2021 г.

Забранява се събирането на 24 вида лечебни растения от естествените им находища в цялата страна през 2021 година. Това постановява Заповед № РД-162 / 25.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите. На територията на природен парк „Рилски манастир“ са забранени за бране: лечебна дилянка, изтравниче, исландски лишей, копитник, мечо грозде, панчичиева пищялка и салеп.
В приложение към Заповедта са описани районите и допустимите за събиране количества  лечебни растения от естествените находища, извън територията на трите национални парка. Това са видовете лечебна иглика, червен божур, лазаркиня, лудо биле, лютива тлъстига, кисел трън, лечебен ранилист, шапиче, безстъблена решетка, бял пелин и елшовиден зърнастец.
За 2021 година за област  Кюстендил, на чиято територията е разположен  Природен парк „Рилски манастир“ са разпределени  за събиране: 60 килограма стрък лечебен ранилист и 10 килограма корен лечебен ранилист.