Природен парк Рилски манастир Дирекция на Природен парк „Рилски манастир”

НОВИНИ / Опресняване на маркировката на границите на Природен парк „Рилски манастир”


Опресняване на маркировката на границите на Природен парк  „Рилски манастир”
31/10/2022 |
Опресняване на маркировката на границите на Природен парк „Рилски манастир”

Служители от  Дирекция на Природен парк  „Рилски манастир“ към Изпълнителна агенция по горите извършиха освежаване на маркировката очертаваща границите на природният парк в районите на х.Македония и района на Калин.

Също така  беше извършен ремонт и бяха поставени  нови информационнни табели.

Призоваваме посетителите на Природен парк  „Рилски манастир” да  опазват туристическата инфраструктура, да спазват противопожарните правила и да събират отпадъците след себе си.

Дейностите по освежаване на маркировката и ремонтът на таблата са финансирани съгласно споразумение за сътрудничество с Югозападно държавно предприятие – гр.Благоевград.