ГАЛЕРИЯ / Да изчистим България заедно

Да изчистим България заедно Да изчистим България заедно Да изчистим България заедно Да изчистим България заедно Да изчистим България заедно Да изчистим България заедно
Да изчистим България заедно Да изчистим България заедно Да изчистим България заедно
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ЕС
чрез    Програма за Трансгранично сътрудничество /CCI Number 2007CB16IPO007/